Karolinum-X

Roadmap 0.6

60%

– testování komerčního formatteru (XEP, AH Formatter) ✓ res. neg.

– testování, příp. implementace funkce float pro ilustrace a tabulky v XSL-FO

– přechod na aktuální verzi FOP (2.1.)

– přechod na HTTPS a SSL (webová služba, Java Admin Client, Oxygen) ✓

– přechod na novou verzi eXist-db 3.0

– základní import dat ✓

– základní rozhraní pro import dat ✓


Roadmap 0.5

100%

– možnost minifikace výstupních souborů (razantní snížení velikosti) pro epub ✓

– možnost úprav typografických náležitostí přímo v databázi (záložní, experimentální funkce) ✓

– export dat pro DTP (příprava ilustrací ✓, poznámek pod čarou, ✓ titulků ✓, tabulek ✓) ✓

– export metadat pro epub separátně (pro doplnění po BiblioVaultu) ✓

– formátování ilustrací pro epub ✓

– formátování ilustrací pro šablonu rukopisu ✓

– formátování ilustrací pro šablonu Uni ✓

– jazyková nastavení globální (epub) ✓

– jazyková nastavení lokální (epub) ✓

– jazyková nastavení popisky tabulek a ilustrací (pdf) ✓

– ladění TOC lines (zarovnání vpravo) v XSL-FO ✓

– poznámky pod čarou se nebudou zobrazovat v záložkách (pdf Manuskript, Uni) ✓

– přepsání generování poznámek pod čarou, v textu i za textem (epub) ✓

– přesun dat mimo hlavní aplikaci z důvodu bezpečnosti a lepší funcionality ✓

– přidat volbu pro výběr šablony do formuláře pro pdf (Uni řada / rukopis) ✓

– přidání samostatného souboru pro obálku (epub) ✓

– přidání samostatného souboru pro titulní stranu (epub) ✓

– rozšíření funkcionality zabezpečení na skupiny, ne jen uživatele ✓

– šablona pro Uni řadu ✓

– úpravy poznámek pod čarou před exportem pro DTP (pro kooperaci se skriptem v InDesignu) ✓

– úpravy typografických náležitostí in-memory před exportem pro DTP (pomlčky ✓, jednoznakovky ✓, iniciály ✓) ✓

– volba úrovně nadpisů pro obsah (Uni řada) ✓

– volba úrovně nadpisů pro záložky (Uni řada Proof) ✓

– vylepšení uživatelské přívětivosti formuláře pro monografie ✓

– workaround pro generování TOC pro FOP 1.1 (Uni řada, Proof) ✓

– základ pro vkládání písem (epub) ✓

– základní CSS pro epub

– základní přibalení fontů pro epub ✓

Release Notes 0.4

100%

– základní zabezpečení ✓

– dokončení základní šablony pro AUC Geographica (vstupy, formátování) ✓

– volba generování pdf s a bez vstupů (formulář, funkcionalita) ✓

– vkládání obálek pro epub ✓

– rozšíření metadat pro epub o rights, description a subject

Release Notes 0.3

100%

– navigace/seznam pro AUC ✓

– export do pdf pro články AUC Geographica v tiskové kvalitě (volitelné části v celku jako pdf) ✓

– export do pdf pro články AUC Geographica v tiskové kvalitě (všechny části v celku jako pdf) ✓

– export do pdf pro články AUC Geographica v tiskové kvalitě (po článcích v zipu) ✓

– konfigurace aplikace Oxygen Author pro použití s TEI Simple XML ✓

Release Notes 0.2

100%

– seznam publikací s vyhledáváním podle názvu titulu a jména autora ✓

– export do pdf v tiskové kvalitě (rukopis) ✓

– propojení aplikace Oxygen Author s databází ✓

Release Notes 0.1

100%

– seznam publikací ✓

– export do epub3 ✓

– šablona pro rukopis ✓

– export do pdf v náhledové kvalitě (rukopis) ✓